Khóa Học Google Marketing Tăng Trưởng Doanh Nghiệp Phần 1 (Ưu Đãi 99K Mua Kèm Theo Sách)

79bff76ac21f02415b0e

Buổi 1: Tạo Plan Quảng cáo Google ads theo KPI
1. 1 Tạo Plan Quảng cáo Google ads theo KPI. Các yếu tố quyết định của việc chạy quảng cáo Google thành công ít ai chia sẻ (32 phút)
1. 2 Templete tạo Plan quảng cáo Google Ads
1. 3 Cách thức triển khai plan quảng cáo Google Ads
1. 4 Xác định ngân sách và thời gian test quảng cáo mang lại hiệu quả
1. 5 Chiến lược phân loại từ khóa hiệu quả đúng insight bán hàng (26 phút)
1. 6 Template mẫu phân tích từ khóa chuẩn
Buổi 2: Tạo tài Khoản MCC và Tối Ưu Chiến Dịch Google Search
2.1 Cách triển khai chiến dịch Google Search Tối ưu hiệu quả nhất (42 phút)
2.2 Tối ưu Mẫu Quảng cáo và Làm chủ các chức năng Cài Đặt Chiến dịch (30 phút)
2.3 Cách tạo 2500 tài khoản quản lý tập trung MCC (5 phút)
Buổi 3: Tối Ưu Tiết Kiệm Chi Phí Quảng Cáo Google Search
3.1 Cách thức hoạt động của 5 loại từ khóa Google search (28 phút)
3.2 Sửa bài tập phân loại từ khóa tiết kiệm đến hàng tỷ đồng (8 phút)
3.3 Phủ định chéo phương pháp tận dụng tối đa sức mạnh từ khóa (20 phút)
3.4 Phủ định trong chiến dịch với ngân sách từ nhỏ đến lớn (10 phút)
3.5 Tối ưu ngân sách, target theo thiết bị và thời gian (18 phút)
3.6 Bí mật đặt giá thầu nuôi chuyển đổi hiệu quả (18 phút)
279904417 752991405883137 5668134942924248277 n